อดีตสก.ประสิทธิ์ มะหะหมัด ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ

316

วันที่ 24 ก.ค. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการเลือกกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ (กอ.กทม.)  มีอิหม่ามเดินทางลงทะเบียน105 คนจาก175 มัสยิด โดยมีผู้สมัคร 1 คน คือนายประสิทธิ์ มะหะหมัด อดีตสก.เขตสะพานสูง ทำให้ไม่มีการลงคะแนน เพราะไม่มีผู้เสนอชื่อแข่งขัน