เปิดที่มา dome of the rock ROCK (โดมออฟเดอะร็อค) อาคารคลุมแท่นหินนบีขึ้นสู่ฟากฟ้า

1928

dome of the rock ROCK เป็นอาคารที่คนทั่วไปเข้าใจว่า คืออาคารมัสยิดอัล อักซอ แต่ข้อเท็จจริงอาคารแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับอาคารมัสยิด แต่ถูกรวมให้เป็นส่วนหนุึ่งของมัสยิดอัล อักซอ ตามการฟัตวาของสภาอุลามะห์ อาคารdome of the rock ROCK มีความสำคัญอย่างไร

Lung Yaa ให้ข้อมูลว่า dome of the rock ROCK เชื่อกันว่ามีอยู่ตั้งแต่สมัยนบี อิบรอฮีม และเป็น ROCKแห่งการถกเถียงระหว่างสองบะนีย์ ฝ่ายสายอิสรออีลบอกว่า บุตรชายแห่งการทำกุรบันคือ อิสหาก [ISSAC] และแท่นหินตรงนี้แหละคือที่วางเชือด ส่วนฝ่ายอิสมาอีลบอก่ว่า ไม่ใช่บุตรชายแห่งกุรบันคือท่านอิสมาอีล และสถานที่ทำการอยู่ที่ตำบลมีนา เมืองมักกะฮ์

พื้นที่และแท่นหินที่ถูกครอบด้วย dome of the rock ROCK ได้ผ่านประวัติศาสตร์และกาลเวลามาอีกประมาณ 2600 ปี จนถึงสมัยท่านนบีซอลลอลลอฮ์อะลัยฮิวาซอลลัม ก่อนการฮิจเราะฮ์ หนึ่งปีในคืนแห่งอิเราะฮ์และเมียะราจนั้นตามบันทึกต่างๆระบุว่าการเมียะราจนั้น ท่าน นบี(ซล)ได้ยืนบนแท่นหินนี้ ก่อนจะขึ้นไปสู่ฟากฟ้า ผ่านมาอีกหลายสิบปีจนถึงยุคที่มุสลิมปกครองกรุงเยรูซาเล็มจึงได้จ้างสถาปนิก วิศวกรและผู้รับเหมามาทำอาคารคลุมแท่นหินไว้ให้เรียบร้อยสวยงามไม่ต้องตากแดดตากฝนอีกต่อไป

จึงเป็นที่มาแห่งนาม DOME OF THE ROCK