ทหารพราน 4106 ขนวัสดุก่อสร้างมอบให้มัสยิดบ้าน”ตีบุ” รามัน

195

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ต.จรูญ   ปราบณรงค์ ผบ.ร้อย ฉก.ทพ.๔๑๐๖ มอบหมายให้  ร.ต.วิษณุ  จินตวรณ์  หน.ชป.กร.ที่ ๗ พร้อม ชป.กร  ร้อย ฉก.ทพ.๔๑๐๖ ร่วมกับ  นายอายุ อาแว  โฆษกชาวบ้าน (ดาอี) พบปะและมอบวัสดุก่อสร้างให้กับ นายมะซบรี แวกาจิ กรรมการมัสยิดนูรุลฮีดายะห์ เพื่อสร้างโรงจอดรถและกระถางปลูกดอกไม้ ที่มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ บ.ตีบุ ม.๕  ต.ยะต๊ะ  อ.รามัน จ.ยะลา