พี่น้องมุสลิมสกลฯ-นักศึกษาผนึกกำลังทำข้าวกล่องแจกผู้ประสบภัย

1928

วันที่ 29 กรกฎาคม ตามที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จ.สกลนคร จนขาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง อีกด้านหนึ่ง พี่น้องจ.สกลนครและน้องนักศึกษาในพื้นที่ ได้ระดมกำลังเป็นอาสาสมัครทำข้าวกล่องแจกพี่น้องที่ประสบภัยนามท่วมโดยไม่กำจัดศาสนา วันแรกกว่า 200 กล่อง