“สัตยาบัน”บ้านทางควายไร้ขัดแย้งหลังเลือกอิหม่าม “นราศักดิ์ นะมิ” ได้รับเลือก

4170

ผลการเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์(บ้านทางควาย)นายนราศักดิ์(ฮัสบุลเลาะฮ์) นะมิ ได้รับเลือก 618 คะแนนจาก ผู้มาเลือก 1,529 คน

การเลือกตั้งเริ่มเวลา 10.00-14.00 น มีนายอะหะหมัด ขามเทศทอง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ เป็นประธาน มีผู้สมัคร 3 คน ประกอบนราศักดิ์ นะมิ เบอร์ 1 คมกริช สะและน้อย เบอร์ 2 และศักดา ยูเต๊ะ เบอร์ 3 จากผู้มาลงคะแนน 1,530 คน บัตรเสีย 76 ไม่ลงคะแนน 4

ทั้งนี้ หลังการลงคะแนน กรรมการเลือกตั้ง ได้ลงชื่อในสัตยาบันที่จะยอมรับการเลือกตั้ง ไม่มีความขัดแย้งตามมาภายหลัง