มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ รับบริจาคช่วยพี่น้องน้ำท่วมสกลนคร

205

ตามที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 40 ปีในพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้าง ทางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงได้เปิดรับบริจาคเพื่อนำสิ่งของจำเป็น ปัจจัยยังชีพไปมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัย สามารถบริจาคได้ที่
หมายเลขบัญชีธนาคารอิสลามฯมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อสังคมสงเคราะห์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 001-1-05581-2
หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย บัญชรกระแสรายวัน เลขที่ 078-1-0053-4 หรือโทรสอบถาม 02-314-5638