ผบ.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจกำลังพลที่ประสบภัยน้ำท่วม”สกลนคร”

151

เมื่อ 31 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. พล.ต.สมชาติ แน่นอุดร ผบ.พล.ร.3/ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพล ร.3 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพ ในพื้นที่ บ.ดอนเสาธง, บ.หนองแดง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยได้กรุณามอบเงินบำรุงขวัญและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ