ฮุจยาตกทม. 311 คน “เคว้ง”ยังไร้เที่ยวบินไปมักกะห์-แซะกทม.โวยการบินไทยไม่รับมาดีนะห์

7271

ฮุจยาตกทม. 311 คน “เคว้ง”ยังไร้เที่ยวบินไปมักกะห์-แซะกทม.บ่นอุบ การบินไทยไม่รับมาดีนะห์

ได้เวลาที่พี่น้องมุสลิมไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่มักกะห์ ซาอุดิอารเบีย โดยฮุจยาตจากภาคใต้ได้เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมเป็นต้นไป ในขณะที่ฮุจยาตจากกรุงเทพฯ จะเดินทางไปประมาณกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งฮุจยาตที่เดินทางไปก่อนจะได้ไปเริ่มต้นที่มาดีนะห์ ส่วนฮุจยาตจากกรุงเทพฯ จะไปเริ่มต้นที่มักกะห์ โดยในส่วนของฮุจยาตกทม. มีรายงานว่า การบินไทยกำหนดเที่ยวบินไว้จำนวน 7 เที่ยวบิน ไม่เพียงพอต่อฮุจยาตที่จะเดินทางไป มีจำนวน 311 คนที่ยังไม่มีเที่ยวบินจะเดินทางไป

“เอกสารของฮุจยาตได้ส่งไปยังกรมการปกครองหมดแล้ว พร้อมกับฮุจยาตกลุ่มอื่น แต่ 311 คน ยังไม่มีเที่ยวบิน กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางเกลี่ยไปเดินทางไปยังเที่ยวบินลำอื่น แต่ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก เพราะจะต้องมีคนดูแล ปัญหาเรื่องที่พัก เรื่องอาหาร จึงยังไม่ได้ข้อสรุปว่า จะได้เดินทางไปอย่างไร” ผู้ประกอบการฮัจย์ให้ข้อมูล

นอกจากนี้ ฮุจยาตจากกทม. ซึ่งหลังพิธีฮัจย์จะเดินทางเข้ามาดีนะห์ตามโปรแกรม แต่การบินไทย ไม่มีเที่ยวบินจากมาดีนะห์เข้ากรุงเทพฯ ทำให้ฮุจยาตจะต้องเดินทางมาขึ้นเครื่องบินที่”เจดดาห์” ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชม. บวกกับเวลาที่จะต้องเช็คอินล่วงหน้า 6 ชม. และเวลาบินกลับ จะต้องใช้เวลานานถึง 24 ชม. ซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนาน กลัวสภาพร่างกายจะรีบไม่ไหว ขณะเดียวกันต้นทุนของผู้ประกอบการก็สูงขึ้นจากการที่จะต้องเช่ารถรับส่งจากมาดีนะห์เข้าเจดดาห์ ซึ่งจะนำไปปัญหาไปคุยกับการบินไทยเพื่อเจรจากับสนามบินมาดีนะห์ต่อไป