องค์กรมุสลิมหลายองค์กรจับมือช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมสกลนคร

117

วันที่ 2 สิงหาคม องค์กรมุสลิมหลายองค์กรประกอบด้วย สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาตอนี เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย มัสยิดกูวะอิสลาม จ.อุดรธานี มัสยิดอัลมูบาร็อค จ.อุดรธานี ชมรมมุสลิม ม.ราชภัฎสกลนคร และชมรมมุสลิมม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ได้ร่วมกันนำสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร และไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องสกลนครที่ประสบภัยนำท่วม แม้ว่า ตัวเมืองสกลนครน้ำจะลดลงแล้ว แต่พี่น้องยังประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิต การช่วยเหลือจึงมีความจำเป็น โดยในการจัดทำอาหารมีอาสาสมัครจากม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ไปเยี่ยมพี่น้องสกลนคร