เมีย “พล.ต.อ.สันต์”โผล่ ยันไม่ได้หย่า ขู่คนแอบอ้างถูกดำเนินคดี

700

หลังปรากฏภาพ พล.ต.อ.สันต์ อดีต ผบ.ตร. กับหญิงสาวรุ่นลูก ในหลากหลายอิริยาบท ล่าสุด คุณหญิงเกิดศิริ’ ภรรยา ได้แถลง ระบุ ไม่เคยหย่า ยังอยู่บ้านเดียวกัน บอก ใครแอบอ้างผิดกม.

หลังปรากฏภาพ พล.ต.อ.สันต์ อดีต ผบ.ตร. ในอินสตาแกรม yuwared_sarutanond เป็นระยะๆ โดย ยุวเรต กังสถาน เปิดเผยได้ว่าเปลี่ยนมาใช้นามสกุล ‘ศรุตานนท์’ แล้ว เพราะได้รับอนุญาตจาก พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสของต้นนามสกุลพระราชทานนี้ ด้วยเห็นว่าเธอคอยดูแลท่านมานาน

วันนี้ (20 ธันวาคม) ก็ได้มีหนังสือจาก คุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ถึงสื่อมวลชน เพื่อชี้แจงเรื่องข่าวการหย่า ความว่า

เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวการหย่าของ พล.ต.อ.สันต์ และคุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ความว่า

จากกรณีที่มีสื่อต่างๆ นำเสนอข่าวการหย่าระหว่าง พล.ต.อ.สันต์ กับคุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ดิฉัน คุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์ ขอเรียนความจริง ดังนี้

1. กรณีข่าวการหย่า ระหว่างดิฉันกับ พล.ต.อ.สันต์ฯ ไม่เป็นความจริง และดิฉันไม่เคยคิดที่จะหย่า
ความจริงคือ ดิฉันกับพล.ต.อ.สันต์ฯ ยังคงสถานภาพสมรสและปัจจุบันยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ตามเอกสารสำเนาทะเบียนสมรสและสำเนาทะเบียนที่แนบ

2. หากมีเอกสารหรือข่าวอื่น ๆ ที่แสดงว่าดิฉันกับสามีหย่าขาดจากกัน ถือว่าเป็นการแอบอ้างหรือเป็นเอกสารปลอม

3. หากมีผู้อื่นแสดงตนว่าเป็นคู่สมรส หรือแสดงเอกสารการจดทะเบียนสมรสกับสามีของดิฉัน ถือว่าเป็นการแอบอ้างหรือจดทะเบียนสมรสซ้อน มีความผิดตามกฏหมาย

สุดท้ายนี้ดิฉันขอโทษท่านสื่อมวลชน กรณีที่ดิฉันออกมาชี้แจงล่าช้า เนื่องจากในขณะที่มีข่าวการหย่าของดิฉันกับสามีเผยแพร่ออกไป ดิฉันอยู่ในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาในการนำเสนอความจริงต่อไป และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
คุณหญิงเกิดศิริ ศรุตานนท์