เปิดแล้ว อุโมงค์แยกสามกอง ภูเก็ต ทำพิธีพุทธ-อิสลาม ช่วยแก้ปัญหาจราจร

489

วันที่ 20 ธันวาคม เมื่อเวลา 07.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับถนนเยาวราชแยกสามกอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคล มีการร่วมร้องเพลงชาติ การกล่าวแสดงความอาลัย ยืนสงบนิ่ง และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โอกาสนี้ นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง แขวงทางหลวงภูเก็ต กรมทางหลวง กล่าวรายงานว่า จากการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ประสบปัญหาด้านการจราจรติดขัด ช่วงทางหลวงหมายเลข 402 ถนนเทพกระษัตรี ปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่หนาแน่นและเกิดปัญหาจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน จึงได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต บริเวณแยกสามกอง จึงก่อสร้างทางลอดเพื่อลดปัญหาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 งบประมาณก่อสร้าง 835 ล้านบาท ลักษณะการก่อสร้างงานทางลอดถนนทางหลวงหมายเลข 402 มีความยาว 1,014 เมตร 2 ทิศทางรวม 4 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ, ระบบไฟฟ้าและระบบอำนวยความปลอดภัย เช่น โทรศัพท์ฉุกเฉิน, เครื่องดับเพลิง, ระบบระบายอากาศและโทรทัศน์วงจรปิด งานก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางประมาณ 3,200 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและระบบอำนวยความปลอดภัยอื่นๆ จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อเปิดให้บริการประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและผู้ใช้รถจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางการจราจรที่คล่องตัวขึ้นตลอดจนทำให้โครงข่ายการจราจรมีความสมบูรณ์มากขึ้น

ด้านนายธีระกล่าวว่า อุโมงค์ทางลอดแยกสามกองจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและในระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยอุโมงค์ทางลอดสามกองแห่งนี้เป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้

สำหรับในอนาคตปี 2561 และปี 2562 อุโมงค์ทางลอดแยกบางคู, ห้าแยกฉลองและแยกทางเข้าสนามบินก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน ซึ่งจะทำให้การเดินทางบนถนนของจังหวัดภูเก็ตได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในคาดว่าจะรองรับการเจริญเติบโต ด้าน เศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นอย่างดี

matichon-online