จุฬาราชมนตรีเดินทางไปมักกะห์วันนี้ ในฐานะอามิรุ้ลฮัจย์ยุคกรมการปกครอง

606

วันนี้( 20ส.ค.60) เวลา10:10 น. นายอาศิส พิทักษ์คุม จุฬาราชมนตรีและคณะ ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยและอามีรุ้ลฮุจย์ ได้เดินทางไปทำฮัจย์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย และดูแลความเรียบร้อยของฮุจยาตชาวไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจน์  โดยมีผู้ใหญ่ อาทิ นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี-นายก อบต.ท่าอิฐ ดร.วินัย ดะห์ลัน รองปธ.กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมพล รัตนาภิบาล อดีตผู้ตรวจราชการก.อุตสาหกรรม เป็นต้น เดินทางไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีฮุจยาตคนไทย้ดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวน  8,833คน จากโควต้าที่ได้รับ 10,300 คน โดยเริ่มเดินทางไปตั้งแต่ 24 ก.ค. และคณะสุดท้ายจะเดินทางไปวันที่ 24 สิงหาคม