นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ฯห่วงความปลอดภัยชุมชนมุสลิมบ้านท่าสน ระดมเงินติดกล้องวงจรปิด

363

นายอำเภอเมืองคนดีห่วงความปลอดภัยพี่น้องประชาชน รุดลงพื้นที่แก้ปัญหาความมั่นคง หาทางออกป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

นายชุมพล สุขใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ลงพื้นที่ด่วน เป็นประธานการประชุมความมั่นคงเพื่อหาทางออกร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย มัสยิดรียาดุนมุมีนีน สถานีตำรวจภูธรขุนทะเล  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายชุมพล สุขใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมุมีนีน ในฐานะผู้นำศาสนาในพื้นที่มีเจตนาดีเพื่อร่วมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงได้ทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือ ในพื้นที่เพื่อหาทางป้องกัน  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น และอื่นๆตามที่ได้มีหนังสือในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ภาค 8  ประสานงานอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณมัสยิดซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีพี่น้องประชาชนมาร่วมศาสนาพิธีเป็นจำนวนมาก

นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  กล่าวเพิ่มอีกว่า การติดตั้งกล้องวงจรปิดในครั้งนี้ผลประโยชน์ไม่ได้เฉพาะมัสยิดเท่านั้น แต่ยังส่งผลพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย  ตำบลใกล้เคียงอีกทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือการฉกชิงวิ่งราวเกิดขึ้นสามารถขอดูกล้องวงจรปิดได้จากมัสยิดได้อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

ด้านนายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย อิหม่ามประจำมัสยิดรียาดุนมีนีนบ้านท่าสน กล่าวว่า พื้นที่ตำบลมะขามเตี้ยนั้น เป็นพื้นที่พหุสังคม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีพี่น้องไทยพุทธ มุสลิม คริสต์ อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น สำหรับมัสยิดรียาดุนมุมีนีนบ้านท่าสนมีพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเยอะและมีน้องๆนักศึกษาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกิจกรรมกันมาโดยตลอดแต่ก็ไม่มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่หลังจากทราบเรื่องการข่าวความมั่นคงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าจะมีการก่อเหตุร้ายเกิดขึ้น จึงต้องมีการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้องกันเหตุร้ายเป็นการทำเพื่อดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน ไม่ให้ตระหนกกับข่าวที่เกิดขึ้น ให้ทุกหน่วยงานประสานงาน ผู้นำศาสนาในพื้นที่ ขอความร่วมมือให้ดำเนินติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณมัสยิดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิดและต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูง

ในการที่ประชุมนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทำตามนโยบายรัฐบาลนั้นคือ “ประชารัฐ’’ เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยมีการลงขันกันเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดในครั้งนี้ โดยไม่ติดระเบียบข้อราชการในการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งสามารถดำเนินการได้เลย สำหรับผู้บริจาคในการติดตั้งกล้องวงจรปิดในครั้งนี้ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ แสงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย 10.000 บาท จ.ส.อ.ยอดรัก ไทยถาวร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 6.000 บาท และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล 5.000 บาท