ขยายผลจับ”เจ๊ะอุสมาน บือแน” พบปืนAK-47 เคยก่อคดีฆ่า 17 ศพ รวม “พ.ต.ท.ประชา ช่วยดี”ด้วย

1008

03 กันยายน 2017.เวลา.13:25 น. เจ้าหน้าที่ได้เปิดเผย ผลพิสูจน์อาวุธปืน AK-47 จาก ศพฐ.10 กรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว นายเจ๊ะอุสมาน บือแน ชี้จุดซุกซ่อนอาวุธปืน บริเวณป่าละเมาะริมสวนยางพาราบ้านปูลากาซิง ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ก่อนจะพบอาวุธปืน AK-47 ในถุงพลาสติก พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ชุดวิทยาศาสตร์เข้าทำการตรวจเก็บสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์อาวุธปืนว่าเคยนำไปก่อเหตุหรือไม่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 60 เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายได้ทำการตรวจค้นบ้านเลขที่ 50/1 ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยใช้กฎอัยการศึก ซึ่งมีนายเจ๊ะอุเซ็ง บือแนเป็นเจ้าของบ้าน ผลการตรวจค้นพบ นายเจ๊ะอุสมาน บือแน ซึ่งเป็นบุคคลต้องสงสัย จึงเชิญตัวไปยัง ศูนย์ซักถาม ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ต่อมา เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 60 ได้รับข้อมูลจาการซักถามนายเจ๊ะอุสมาน บือแน ว่าเป็นผู้แอบซุกซ่อนอาวุธปืนไว้ที่ บริเวณป่าละเมาะริมสวนยางพาราบ้านปูลากาซิง ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ผลการตรวจสอบ ปืนเล็กล Ak47 ขนาด 7.62 มม. RUSSIAN จำนวน 1 กระบอก ซองกระสุนปืน 1 อัน และกระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. RUSSIAN จำนวน 12 นัด ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก จึงทำการตรวจยึดและส่งเพื่อตรวจพิสูจน์ต่อไป ล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐาน สพฐ. 10 พบว่าปืนเล็กกล AK-47 เคยใช้ในการก่อเหตุในพื้นที่มาแล้ว 21คดี มีพี่น้องไทยพุทธมุสลิมบาดเจ็บแลเสียชีวิตหลายรายจากการก่อเหตุด้วยปืนกระบอกนี้…..
1.คดียิง พ.ต.ท.ประชา ช่วยดี เสียชีวิต ขณะขับรถยนต์กลับจาก สภ.ต.บ้านโสร่ง (ป.0232/2550)
เหตุเกิด 14 ก.พ. 2550
2.คิดยิง นายอับดุลเล๊าะ บือแน (ชรบ.)เสียชีวิต ขณะขับขี่รถจักยายนต์ออกจากเวร ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.0253/2551) เหตุเกิด 25 ก.พ. 2551
3.คดียิงนายดอเลา มะลี เสียชีวิต ถนนชนบทในหมู่บ้านลาโต๊ะ ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.0907/2551) เหตุเกิด 30 ก.ค. 2551
4.คดียิงสถานีอนามัยชั่วคราวบ้านสตาร์ ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.1122/2551)
5.คดียิง ส.อ.นิกร เจริญศักดิ์ (บาดเจ็บ) บนถนน 410 (ปัตตานี – ยะลา) เหตุเกิด 7 ธ.ค. 2552
(ป.1500/2552)
6.คดียิงนายมะลาเย็น เกะรา เสียชีวิต ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.1577/2552) เหตุเกิด 23 ธ.ค. 2552
7.คดียิงและวางระเบิด จนท.ทหาร ร้อย ร.15312 ฉก.ปัตตานี 25 จำนวน 3 นาย (บาดเจ็บ) บริเวณมัสยิดบ้านปานัม อ.มายอ จ.ปัตตานี (ป.0121/2553) เหตุเกิด 29 ม.ค. 2553
8.คดียิงนายอันวาร์ วิชา ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.เมาะมาวี (เสียชีวิต) อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.0164/2553) เหตุเกิด 13 ก.พ. 2553
9.คดียิงและเผา นายสิทธิกร ไชยมั่น พร้อมพวกรวม 4 คน (รับจ้างเดินสายโทรศัพท์ TOT) เสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บ 1 คน บนถนนสาย 410 (ป.0263/2553)เหตุเกิด 11 มี.ค. 2553
10.คดียิง จ.ส.ต.ซากการียา ชีวา และนายกอเดร์ คาเว เสียชีวิต บริเวณสวนยางพาราบ้านลูโบ๊ะบาลา อ.ยังรัง จ.ปัตตานี
(ป.0378/2553) เหตุเกิด 14 เม.ย. 2554
11.คดียิงนายมะรอวี ตาลีหะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.เมะมาวี เสียชีวิต และนายสุรินทร์ กาซอ อส. ได้รับบาดเจ็บ (ป.0943/2554) เหตุเกิด 2 ก.ย. 2553
12.คดียิง ร.ต.ท.ประสพชัย นาควิสุทธิ์ พร้อมพวก 4 คน บาดเจ็บ บริเวณถนนบานโสร่ง 410 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.0964/2553) เหตุเกิด 8 ก.ย. 2553
13.คดียิงนายกุศล รามแก้ว ไม่ได้รับบาดเจ็บ ถนน 410 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.0074/2554) เหตุเกิด 16 ม.ค. 2554
14.คดียิงนายบุญเลิศ ขวัญนงค์รัก และนางรัตนา มณีอ่อน ไม่ได้รับบาดเจ็บ ถนนสาย 410 ยะลา – ปัตตานี (ป.0655/2554) เหตุเกิด 29 มี.ค. 2554
15.คดียิงนายซูเปืยน บือแน (บาดเจ็บสาหัส) ถนนสายบ้านกูแบซิลา ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.1325/2554) เหตุเกิด 30 ก.ย. 2554
16.คดียิง อส.มะตายีตี บือแน และ อส.ฮาซัน บือแน บนถนนบ้านต้นมะขาม ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.1395/2554) เหตุเกิด 10 ต.ค. 2554
17.คดียิงนายซากรียา วิชาและนายหะมัดรอยาลี กาหลง เสียชีวิต หน้าบ้านเลยที่ 50 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.0267/2555) เหตุเกิด 27 ก.พ. 2555
18.คดียิง ส.ต.ท.เรืองฤทธิ์ สายตา เสียชีวิต บริเวณบ้านเลขที่ 25/1 อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.0369/2555) เหตุเกิด 25 มี.ค. 2556
19.คดียิง จ.ส.อ.พงศกร กล่อมขุนทัพ เสียชีวิต ถนนสายกอลำ – บ้านต้นมะขาม (ป.0527/2556) เหตุเกิด 15 เม.ย. 2556
20.คดียิงชาวบ้าน เสียชีวิต 3 คน บนถนนสาย 410 ยะลา – ปัตตานี ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านพัก (ป.0227/2557) เหตุเกิด 18 ก.พ. 2557
21.คดียิงนายยาการียา กาซา ไม่ได้รับบาดเจ็บ ขณะขับขี่จักรยานยนต์ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี (ป.0214/2560) เหตุเกิด 12 ก.พ. 60.ผลจากการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 (ศพฐ. 10) จะเห็นได้ว่าอาวุธปืนที่คนร้ายใช้
มีความเชื่อมโยงการก่อเหตุคดีถึง 21 คดี มีผู้เสียชีวิต 17 รายและได้รับบาดเจ็บหลายรายซึ่งผลการพิสูจน์อาวุธปืนตามหลักวิทยาศาสตร์บ่งชี้ชัดว่าเป็นพฤติกรรมการก่อเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่สร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี มีพี่น้องประชาชนไทยพุทธมุสลิมต้องมาบาดเจ็บล้มตายโดยอาวุธปืนกระบอกนี้ นี้หรือความคุ้มค่าที่เกิดจากการสูญเสียของกลุ่มขบวนการ BRN แถลงการณ์เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ความสูญเสียที่คุ้มค่ามันถูกต้องแล้วหรอ?