องค์กรมุสลิมจับมือเปิดโครงการสร้างสัมพันธ์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย สกลนคร

201

4ก.ย.60ได้มีพิธีเปิดโครงการสร้างสัมพันธเพื่อช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูผู้ประสบภันหลังน้ำลด จ.สกลนคร สถานอามานา บ้านดงยอ จังหวัดสกลนคร โดยคามร่วมมือขององค์กรมุสลิมหลายองค์กรที่ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยน้ำท่วม อาทิ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น มีดร.ปรีดา ประพฤติชอบ  ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน เป็นประธ่านเปิดโครงการ เพื่อช่วยเหลือดูแลู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดยในวการเปิดโครงการมีการแจกทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ประสบภัย โดยมีพี่น้องมุสลิม จ.สกลนคร และใกล้เคียง ชาวบ้านในพื้นที่ พระสงฆ์ร่วมเปิดโครงการ

 

Praween Prapertchob