ปฏิรูปตำรวจ-ปรับจิตสำนึกบิ๊กๆท่าจะดี

94

ปรับจิตสำนึกบิ๊กๆท่าจะดี
………………………………………..

การลงมือปฏิรูปตำรวจ โดยคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้น อันมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ รับหน้าที่เป็นประธาน
กำลังขะมักเขม้นกับการเร่งรัด
รวบรวมข้อศึกษาและวาระประชุมความเป็นไปได้จากอนุกรรมการคณะต่างๆที่ตั้งขึ้นหลายคณะ
เรื่องนี้กำลังเป็นที่เพ่งเล็ง
ทั้งฝ่ายตำรวจ อันเป็นผู้ปฏิบัติและผู้ถูกกระทำ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับโครงสร้างครั้งนี้ และประชาชนที่หลีกไม่พ้นต้องตกเป็นเหยื่อในอนาคตของการปรับโครงสร้างด้วย
การยกระดับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้นเป็นกองบัญชาการ รวมทั้งการยุบศูนย์ปฏิบัติการชายแดนภาคใต้ หรือ ศชต. ที่เหมือนระฆังยกแรกก่อนการปฏิรูป
เป็นเรื่องยี้ไปแล้วจากประชาชน หรือแม้แต่ข้าราชการตำรวจเอง
ยี้แล้ว ยี้อีก !!
แม้ตำรวจจะได้ขยายตำแหน่งมากขึ้นก็ตาม ในส่วนของประชาชนยิ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักกับแนวคิดนี้
หน่วยงานศชต.เดิมนั้น ล้วนมีตำรวจ เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติและประชาชน
ทิ้งความสุขส่วนตัว
เสี่ยงพิการ เสี่ยงตาย
หลังการนำเสนอความเคลื่อนไหวการปรับโครงสร้างเหล่านี้ ทำให้ตำรวจผู้ปฏิบัติการบางนาย ถึงกับรวมหัวกันตั้งเป็นข้อสังเกตุมากมาย ที่มีการแชร์ผ่านกันทางโซเชียล มีความน่าสนใจ
ควรหยิบยกมาเผยแผ่ต่อสาธารณชน
ดังนี้
ในยุคที่อ้างนักหนา กำลังจะปฏิรูปตำรวจนั้น เป็นยุคที่ตำรวจรุ่นน้องก้าวกระโดดข้มหัวขึ้นมาเป็นนายรุ่นพี่
พล.ต.ต.บางคน มีอำนาจใหญ่โตกว่า พล.ต.อ.บางคน
ผู้บังคับการวางก้ามใหญ่กว่าผู้บัญชาการ
คนเป็นผู้บัญชาการไม่มีปัญญาตั้งลูกน้องมาใช้งานในหน่วยงานตัวเอง
ทั้งกลายเป็นยุค ที่เก้าอี้หลายต่อหลายตำแหน่งมีราคาแพงหูฉี่ ยิ่งกว่าราคาของร้านเฟอร์นิเจอร์
เป็นยุคที่ตำรวจชั้นประทวน ต้องวิ่งเต้นคนทำโผ มากกว่าความตั้งใจทำงานในหน่วย
เป็นยุคที่พร้อมย้ายกระเด็นไกลได้ทุกคน หากขัดใจผู้มีอำนาจ
ยุคที่เงินเดือนตำรวจ ถูกหักหยุบหยับ เหลือเงินโชว์สลิปเพียงแค่เศษตังค์
ยังเป็นยุคที่ตำรวจขาดแคลนบ้านพัก ไม่สามารถเบิกน้ำมันเพื่อใข้ในการตรวจการณ์พื้นที่ได้
ยุคที่คาดหวัง คาดโทษ คาดคั้น ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหาตังค์ ไม่คำนึงถึงศักยภาพลูกน้อง และความเดือดร้อนชาวบ้าน
ทั้งยังเป็นยุคที่คำรวจชายแดนเสี่ยงภัย ไม่รู้ชะตากรรมตัวเอง นึกจะยุบหน่วย นึกจะย้าย
ไม่ถามเขาสักคำ
บางคนโดนย้ายแต่ละที ไปไกลข้ามเขต ข้ามภาค ช้ำใจ
ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง เกิดคำถามตามมา ก่อนคิดปฏิรูปหน่วยงาน ขอให้ผู้มีอำนาจทั้งหลาย
หันมาส่องกระจก
หรือชะโงกดูเงาหัวตัวเองในกะลา
ว่า ควรปฏิรูปตัวเองก่อนดีไหม
เพราะต้นตอ น่ะมันเกิดจากคนเป็นนายและผู้มีอำนาจ
เอ็งนั่นแหละตัวดี.

เพจ คาดเชือก /อิทธิเดช ลุย.