ทหารยืนยัน ไม่มีโรฮิงญาหลบหนีเข้าไทย

129

หน่วยเฉพาะกิจ .ร.25 ยืนยันเฝ้าระวังชาวโรฮิงญา หลบหนีเข้ามาประเทศเข้มงวด ยังไม่พบผิดปกติ
ที่ ค่ายรัตนรังสรรค์ จ.ระนอง พ.อ.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 บรรยายสรุปผลภารกิจการป้องกันชายแดน ซึ่งมีกองกำลังเทพสตรี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลป้องกันชายแดนไทย-เมียนมาทั้งทางบกและทางทะเล รวมระยะทาง 254 กิโลเมตร พร้อมกันนี้ ยังมีพันธกิจการรักษาสภาพแว้ดล้อมที่ปลอดภัยตามพื้นที่ชายแดน ได้แก่ การค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การค้าอาวุธสงคราม การหนีภาษี การสัตว์สงวน และการค้ามนุษย์ ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังชาวโรฮิงญา หลบหนีเข้ามาประเทศประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย หลังเหตุการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา โดยขณะนี้ ยังไม่พบว่าชาวโรฮิงญา หลบหนีเข้ามาฝั่งพื้นที่ภาคใต้ แต่ก็ไม่นิ่งนอนใจ ในเรื่องนี้ จึงได้มีการฝึกซ้อมรับมือต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดระเบียบพื้นที่และแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน โดยมีการบูรณาการแผนงานการปฏิบัติร่วมกัน และสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเส้นขีดแดนระหว่างไทย-เมียนมา นั้นยังคง มี 2 ปัญหา ปัญหาอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เกาะกลางแม่น้ำกระบุรี หรือ เกาะยิ้ม จ.ระนอง และปัญหาการอ้างกรรมสิทธ์เหนือเกาะ คือ เกาะหลาม เกาะคัน และเกาะขี้นก ซึ่งเมียนมาอ้างสิทธิ์ทั้ง 3 เกาะ แต่ไทยอ้าวแผนที่