แม่ทัพภาค 4 เยี่ยมกำลังบาดเจ็บจากระเบิดที่ยะหา ย้อนดูคลิปนาทีระเบิด

232

เมื่อ 15 ก.ย.60 เวลา 15.30 น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เยี่ยมประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่ จว.ย.ล. เมื่อ 14 ก.ย.60 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา จากนั้น เวลา 16.น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิชได้เยี่ยมป่วยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่ จ.ยะลา เมื่อ 14 ก.ย.60 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ เกิดเหตุระเบิด 3 จุดที่อ.กาบอง และอ.ยะหา จ.ยะลา ส่งผลให้ทหาร-ตำรวจเสียชีวิต 2 นาย มีทหาร-ตำรวจ ประชาชนและสื่อมวลชนบาดเจ็บ 26 รายงาน สาหัส 3 ราย