เมืองปัตตานีรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันยุงลาย

81

วันที่๑๕กันยายน ๒๕๖๐ เวลา๐๘.๓๐น.นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี /ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี ได้มอบหมายให้นายสมาน ซีเดะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกะมิยอ นายอับดุลเลาะ อาลี ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผอ.รพ.สต.ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกับ ชมรมร่วมพลคนรักษ์กะมิยอ จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนสะอาด ปราศโรคไข้เลือดออก และร่วมพลังครอบครัวสู่ชุมชนปลอดบุหรี่ ณ.จุดเริ่มต้นที่ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ และเดินรณรงค์เก็บขยะตามข้างถนน อบต.กะมิยอ มัสยิด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กะมิยอ