ฮุตยาต เที่ยวแรกกลับถึงสนามบินหาดใหญ่แล้ว ญาติไปรอรับคึกคัก!

444

วันนี้ (17 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.หาดใหญ่ ที่ 4 จำนวน 12 นาย
อำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์ เที่ยวบินที่ TG8823 กับ TG8825 ซึ่งเดินทางจากเจดาห์ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวม ผู้โดยสารทั้งสิ้น จำนวน 289 คน โดยมีหน่วยงานราชการให้การต้อนรับ และมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมตรวจคัดกรองโรค มีญาติพี่น้องมารอรับกลับภูมิลำเนา บริเวณภายนอกอาคารเอนกประสงค์ บรรยากาศ เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มยินดี เหตุการณ์ทั่วไปปกติ