สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจจ.นราธิวาส

252

เมื่อ ๑๘ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๔๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึง ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดตั้ง กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กรม ร.๓ พล.นย.ประจำพื้นที่ โดยมี น.อ.เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็น ผู้อำนวยการ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กรม ร.๓ พล.นย.ประจำพื้นที่ พร้อมกับจัดกำลังพล และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ ฯ