สมเด็จพระเทพฯเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท ๔ จ.ยะลา

277

วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา เสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท ๔ ม.๒ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โดยนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท ๔ ม๒ บ้านวังไทร ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา