facebook ห้ามโพสต์กองกำลังโรฮิงญา ระบุถูกขึ้นบัญชีเป็นก่อการร้าย

826

เฟสบุค ระบุว่า ห้ามโพสต์กองกำลังติดอาวุธโรฮิงญา ลงบนฟน้าเฟสบุค เนื่องจากเป็นนโยบายของเฟสบุคที่ห้ามโพสต์กลุ่มก่อการร้าย การก่อความรุนแรง การสร้างความแตกแยก เกลียดชัง ซึ่งกำลังกำลังติดอาวุธโรฮิงญา ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นกลุ่มก่อการร้าย จึงถูกแบนจากเฟสบุค