หน้าแรก บุคคล ดร.สุรินทร์ ปาฐกถาพิเศษ ธรรมาภิบาล ความท้าทายประชาคมอาเซียน เบื้องหน้าซุลต่าลแห่งมาเลเซีย

ดร.สุรินทร์ ปาฐกถาพิเศษ ธรรมาภิบาล ความท้าทายประชาคมอาเซียน เบื้องหน้าซุลต่าลแห่งมาเลเซีย

134

วันที่ 27 กันยายน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้รับเกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเบื้องหน้าสุลต่านแห่งประเทศมาเลเซีย Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการระดับสูง ประชาชนและเยาวชนชาวมาเลเซีย เรื่อง”ธรรมภิบาล: ความท้าทายในประชาคมอาเซียน” เนื่องในโอกาส เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเข้ารับตำแหน่ง

“เยาวชนอาเซียน จำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้ให้มาก เรียนรู้จากประสบการณ์และข้อผิดพลาดจากคนยุคก่อน สิ่งใดพึงนำไปปฏิบัติตาม สิ่งใดที่ต้องเร่งแก้ไข และเรียนรู้สิ่งดีๆ คุณูปการต่างๆจากผู้ใหญ่เช่นกัน นับว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลา “ทดแทน” ของช่วงชีวิตผม ที่ผมมีโอกาสแลงสังสมประสบการณืมาตลอดชีวิต ผมจึงดีใจทุกครั้งที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์นี้อย่างให้กับคนรุ่นหลังครับ” ดร.สุรินทร์ กล่าว

.
I had an opportunity to give the Annual Chancellor Lecture in honor of the Sultan of Negri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir.

The topic is: Good Governance: Challenges for the ASEAN Community.

The Sultan and his Wife and two princes were in Attendance along with foreign diplomats, government officials representatives from international organizations, Academics, the media, the private business sector, and the students.

This is a “payback time” for me. After a long and intense public service career in diplomacy, national, regional and international, I spend a fair part of my time sharing experiences with the younger generation at various universities around the world !
We have to pass on a legacy of decency and integrity to the younger generation. They can learn from and be inspired by the older generation, they can avoid repeating the mistakes and they can take inspiration from accomplishments older generation has achieved !

Glad to be a part of that perpetual chain of transmission of ideas and experiences from one generation to the next !