ไอแบงก์ ประกาศปิดทำการสนง.และสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม

442

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศปิดทำการสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ATM ได้ตามปกติ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ibank Call Center 1302

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/SFIHoliday/Pages/2017.aspx