สมพระเกียรติ อย่างสูงสุด “หีบพระบรมศพ”

864
..ทรงบรรทม ในหีบพระบรมศพ “วัสดุทำมาจากไม้สักทอง เป็นไม้ซุงใหญ่อายุเกิน 100 ปี เป็นไม้แผ่นเดียวที่เก็บมานานแล้ว ได้นำเข้ามาทำการแกะสลักลวดลายกุหลาบไทย ผสมผสานกับลายหลุยส์ ที่เป็นเกียรติสูงสุด คือ ได้ทำการปิดทองคำแท้ 100 เปอร์เซ็นต์รอบทั้งใบ
หีบพระบรมศพมีความกว้าง 29 นิ้ว มีความยาว 85 นิ้ว สูง 34 นิ้ว วัดความยาวรอบทั้งหมด 229 นิ้ว ใช้เวลาขั้นตอนในการสรรหาไม้สักทองค่อนข้างนาน
ภายในบุด้วยผ้าไหมจับจีบบุ มีความนุ่มมีการซีนภายในเพื่อให้แข็งแรง มีการตกแต่งด้วยผ้าไหมจับจีบเดินดิ้นทอง ผ้าคลุมพระองค์เป็นผ้าไหมปักด้วยดิ้นทองทั้งหมด” สมพระเกียรติ อย่างสูงสุด อีก ๑ วัน ที่พระวรการจะดับสูญ วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐