ฟื้นเรียก “ครูใหญ่” แทนผู้อำนวยการ รมช.ศึกษา ระบุ ให้ความหมายลึกซึ้งกว่า

84

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ กำชับผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษา พร้อมฟื้นตำแหน่งครูใหญ่ แทนผู้อำนวยการ ระบุ ให้ความหมายลึกซึ้งกว่า
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) สงขลา ซึ่งที่ผ่านมาการทำงานยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ดังนั้น จะให้ทุกจังหวัดตั้งคณะอนุกรรมการ กศจ.ด้านต่างๆ ขึ้นมาตามลักษณะภูมิศาสตร์ และความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ อีกทั้ง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคีย์แมนสำคัญ ดังนั้น อยากเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนกระตือรือร้น และติดตามการแข่งขันทางการศึกษา จึงอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งเป็นประธาน กศจ.และร่วมการประชุมต่างๆ ด้วยตนเอง หากมีความจำเป็นค่อยส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปแทน

“นอกจากนี้ เร็วๆ นี้ ผมจะหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กำหนดมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ โดยปัจจุบันใช้มาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเท่ากันหมด โดยจะขอให้กลับไปใช้มาตรฐานตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ ตามระดับโรงเรียนเหมือนสมัยก่อน ส่วนตัวมองว่าคำว่าครูใหญ่มีความลึกซึ้ง และสื่อความหมายความรับผิดชอบได้ชัดเจนกว่าผู้อำนวยการโรงเรียน” ม.ล.ปนัดดากล่าว