จัดใหญ่ 100 ปีมัสยิดบ้านฮ่อ เปิดเส้นทางเดินมุสลิมยูนนานสู่เชียงใหม่ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมไทย-จีน-ล้านนาที่ผสานกันลงตัว

788

วันที่ 3 พฤศจิกายน คณะกรรมการจัดงาน 100 ปี มัสยิดบ้านฮ่อ จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงการจัดงาน โดยนายทรงชัย มานะจิรจรัส เลขานุการคณะกรรมการมัสบิดบ้านฮ่อ กล่าวว่า การจัดงาน 100 ปี มัสยิดบ้านฮ่อ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 เพื่อต้องการสานสัมพันธุ์ระหว่างพี่น้องมุสลิมจีน ที่กระจายอยู่หลายประเทศกับมุสลิมในประเทศไทย ในงานจะมีการบอกเล่าการเดินทางของบรรพบุรุษมุสลิมจากยูนนานที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ 150 ปีก่อน นำโดยทายาทรุ่นที่ 15 ของนายพลเติ้งเหอ เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยและได้สร้างคุณูปการให้กับจังหวัด อาท ิการบริจาคที่ดิน 250 ไร่สร้างสนามบินเชียงใหม่ เป็นต้น  นอกจากนี้จะมีพี่น้องมุสลิมจีนยูนนานที่กระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆ ก็จะมาพบปะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การพูดคุยเรื่องฮาลาลที่่ก่อนหน้านี้มีการต่อต้านที่จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสินค้า การออกร้านอาหารไทย จีน และเลี้ยงอาหารฟรีตลอดงาน

ป้ายมัสยิดผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทย อาหรับ จีน และล้านนา
ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี อาจารย์ม.พายัพ เล่าเรื่องราวมุสลิมในจีนและมุสลิมจีนในไทย