เจ้าคณะนราธิวาสนำชาวพุทธบริจาคเงินสร้างมัสยิดที่สุไหงปาดี

292

เจ้าคุณพระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา นำญาติโยมนับถือศาสนาพุทธ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อที่ดินวากัฟ และใช้จ่ายในการก่อสร้างมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จ

พระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี นำญาติโยมนับถือศาสนาพุทธ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อที่ดินวากัฟ และใช้จ่ายในการก่อสร้างมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จ ณ มัสยิดนูรุลอิสลาฮฺม หมู่ ๑ บ้านไอกูบู ต.สุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ามกลางความยินดีของผู้นำศาสนาและพี่น้องมุสลิมที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกอย่างหนัก

สำหรับอำเภอสุไหงปาดี ภาพที่เห็นจนชินตาของคนในพื้นที่ คือ ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม พระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสจะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งทำให้เกิดความช่วยเหลือในกิจกรรมของต่างศาสนิกในพื้นที่มาโดยตลอด เช่นเดียวกับเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และประชาชนต่างศาสนา พระเทพศีลวิสุทธิ์ จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้โดยยึดหลักความถูกต้องและความยุติธรรมจึงทำให้เป็นที่เคารพของประชาชนทุกศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนสามารถสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข้อมูล โดย สนง.เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส