ซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสตรีมุสลิมภาคใต้ตัวจริง

182

เป็นผู้ขับเคลื่อนการทำงานของสตรีมุสลิม มายาวนานเกือบ 20 ปี เริ่มต้นก่อตั้งชมรมสตรีมุสลิมนครศรีธรรมราช ขยับเป็นสมาคมสตรีมุสลิมนครศรีธรรมราช และขยายเป็นสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ เป้าหมายเพื่อสร้างพลังแห่งผู้หญิงมุสลิมที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวและสังคมโดยรวม

เมื่อวันที่ 26 พค 2560 เป็นวันสำคัญของสตรีมุสลิมภาคใต้ ที่จะมีผู้นำมาขับเคลื่อนองค์กร “สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้” ที่คณะผู้บริหารชุดเก่าได้หมดวาระลง การประชุมสามัญประจำปี 2560 ของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ มีขึ้นที่ๆ ทำการของสมาคม เลขที่ 864/10 ซ.พะเนียต 2 พะเนียต ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีสมาชิกสมาคมฯซึ่งเป็นแกนนำสตรีจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก “นางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์” อดีตนายกสมาคมฯคราวที่แล้วเป็นนายกสมาคมอีกสมัย มาวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปีก่อนหน้านี้มีความพยายามของบางฝ่ายจัดการประชุมสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้อย่างผิดกฎหมายเพื่อคัดเลือกคณะผู้บริหารชุดใหม่ ทั้งที่ชุดเก่ายังไม่หมดวาระลง กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคนทำงานด้านสตรีมุสลิมอย่างกว้างขวาง แต่สุดท้าย “ซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์” ได้กลับมาอย่างสง่างาม ด้วยความไว้วางใจของสมาชิกทั่งจังหวัดภาคใต้
“ซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์” เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิด เป็นผู้ทำงานเพื่อสตรี สิทธิสตรีมายาวนานเกือบ 20 ปี เป็นผู้ก่อตั้งชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2544 ก่อนจะยกระดับเป็นสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะไปร่วมก่อตั้งสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือสตรี ทำงานเพื่อสิทธิสตรีทั่วทุกจังหวัดภาคใต้ โดยรั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก และคราวนี้ ยังได้รับความไว้ใจจากสมาชิกจากทั่วภาคใต้เลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเป็นรองนายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง ทำงานให้กับสตรีมุสลิมทั่วประเทศ
เธอกล่าวว่า ในวาระการทำงานสมัยที่ 1 ได้ทำงานให้สตรีมุสลิม ลุกขึ้นมารับผิดชอบมีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในอดีตสตรีมุสลิมมีความรู้ความสามารถ แต่ไม่กล้าเปิดตัวออกมา แต่ในขณะนี้สตรีมุสลิมมีความกล้า เปิดตัวออกมาแต่อยู่ในครรลองวิถีของชาวอิสลาม
“หลังจากรับตำแหน่ง จะวางยุทธศาสตร์เชิงลึก ลงพื้นที่ไปพัฒนาสตรีมุสลิมระดับฐานรากที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้มาร่วมกิจกรรม ของสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ ได้รับรู้บทบาทและมีส่วนร่วมกับสังคม มีรายได้นำไปเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัว มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศชาติของเราให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป ด้วยมือของสตรีอิสลาม” เธอให้สัญญาถึงการทำงาน พร้อมกับย้ำว่า
“ฝากถึงสมาชิกสตรีมุสลิมว่า การจากที่สตรีของเราลุกขึ้นมา มีพื้นที่ยืนด้วยความสง่าผ่าเผย ขอให้ร่วมมือร่วมใจกัน พร้อมทำงานกับสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ พัฒนาสังคม ครอบครัว เป็นแบบเบ้าหลอมที่ดี เพื่อให้ครอบครัว การดำรงชีวิตของลูกหลานของเรา เดินไปในแนวทางที่ถูกต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”
ซาเราะห์บอกด้วยว่า สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ได้ร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปี 2560 จัดฝึกอบรมหลักสูตรโภชนาการ แก่กลุ่มสตรี ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2560 จะส่งเสริมโครงการให้เกิดในเครือข่ายสตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ต่อไป เพื่อสร้างกลุ่มสตรีมุสลิมให้มีความเข้มแข็ง โดยสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย ที่มีสมาคมสตรีมุสลิมทั้ง 4 ภาค ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย พัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมทั่วประเทศ
นับเป็นบทบาทของสตรีมุสลิมที่ได้ออกมายืนแถวหน้าทำงานเพื่อสิทธิสตรีมุสลิม เพื่อสร้างพลังสตรี สร้างสตรีให้มีคุณค่าอย่างแท้จริงเป็นผู้นำที่ได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อสตรีอย่างแท้จริง

หมายเหตุ: จากนิตยสาร MTODAY ฉบับที่ 65 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560