จากกระแสการต่อต้าน เมื่อ 5 ปีก่อน วันนี้มัสยิดเวียงป่าเป้า สงบ ร่มเย็น

1103

จากกระแสการต่อต้าน เมื่อ 5 ปีก่อน วันนี้มัสยิดเวียงป่าเป้า สงบ ร่มเย็น

เมื่อ 4-5 ปีก่อน ที่ริเริ่มจะมีการก่อสร้างมัสยิดแม่ขะจาน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ริมถนนสายเชียงราย-เชียงใหม่ ชาวจังหวัดเชียงราย-พะเยา ที่มาทั้งฆราวาสและพระสงฆ์ นำโดยพุทธสมาคมจ.เชียงราย ชมรมน้อย-หนานเวียงป่าเป้า มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นขบวนการอยู่เป็นเวลานาน แม้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจ ทหาร ช่วยกันไกล่เกลี่ยกระแสต่อต้านก็ไม่ไดหยุดลงง่ายๆ

เหตุผลในต่อคัดค้านการสร้างมัสยิด คือ ไม่มีชุมชนมุสลิมอยู่บริเวณดังกล่าว จะนำมาซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างจากท้องถิ่น เป็นภัยความมั่นคง หวั่นว่า เป็นจะเป็นสถานที่มั่วสุมเพื่อก่อการร้าย สักแต่จะหาเหตุผลมาคัดค้าน

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ เป็นสถานที่ละหมาดของมุสลิม และคนที่เดินทางผ่านไปมาระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่ ที่ค่อนข้างมีระยะทางไกล ได้ใช้เป็นสถานที่แวะพักเพื่อละหมาด

เป็นเวลา 5 ปี ที่มัสยิดแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เปิดใช้งาน ไม่มีความแตกแยกใดๆ สิ่งที่เคยใช้เป็นเหตุผลในการคัดค้าน ไม่เคยเกิดขึ้น มัสยิดสามารถอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพุทธได้โดยไม่ปัญหา

5 ปีที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ได้ดีว่า มัสยิดคือ สถานที่ปฏิบัติธรรมของมุสลิม แต่ที่เคยพูดกันว่า เป็นแหล่งมั่วสุมก่อความรุนแรง เป็นสถานที่ๆจะสร้างปัญหาความแตกแยก

เป็นอคติล้วนๆ

ขอบคุณภาพ ชุมพล ศรีสมบัติ