ปอเนาะบ้านตาล”ต้อนรับจุฬาราชมนตรี”คึกคัก-กลุ่มสมาพันธ์สตรีฯแข็งขันทำงาน

234

วันที่ 17 พ.ย.60 โรงเรียนประทีปศาสน์(ปอเนาะบ้านตาล) ได้จัดงานเลี้ยงรับรองนายอาศิส พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีฯ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, คณะอีหม่ามที่ปรึกษา มูลนิธิฯ ในโอกาส เดินทางมาปฏิบ้ติภารกิจเปิดมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการจัดงานเลี้ยง เป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร นักเรียนปอเนาะบ้านตาล ขณะเดียวกันพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มอบของที่ระลึกแก่ ฝ่ายกิจกรรมสตรี ของสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย และ สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ และสมาคมสตรีมุสลิมนครศรีธรรมราช นำโดยนางดาวดวงใจ ปาลาเร่ นายกสมาพันธ์ฯ นางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาคมสตรีนครฯ ที่ได้นำ น้ำชา โรตี มาบริการในงาน

ของภาพ Udomsak Mameen/huwaidiyah pitsuwan useng