อินโดฯวางแผนสร้างมัสยิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้า 2020 ได้ 1,000 แห่ง

68

จาร์กาต้าโกลบ รายงานว่า อินโดนีเชียมีแผนปรับปรุงมัสยิดทั่วประเทศ เป็นมัสยิดที่เป็นมิต่กับสิ่งแวดล้่อม โดยในปี 2020 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 1,000 หลัง

มัสยิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการของอินโดนีเชีย จะนำพลังงานทางเลือกอาทิ แผงโซล่าเซลล์ติดตั้งบนหลังมัสยิดเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการมีระบบการลดการใช้พลังงานในรูปแบบอื่น นับเป็นประเทศแรกที่ประเทศปรับปรุงมัสยิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อินโดนีเชียเป็นประเทศมุสลิมที่มรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพลเมือง ประมาณ 250 ล้านคน มีมัสยิดหลายหมื่นแห่งกระจายอยู่ประเทศ มัสยิดที่เกห่าแก่ที่สุดก่อสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 โดยมีสถาปัตยากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง