ธรรมาภิบาลจริงเหรอ!ศาลสั่งเพิกถอน คำสั่งกอจ.กรุงเทพฯ เลือกกก.มัสยิดยะหวา

1704

ตามที่สัปบุรุษมัสยิดยะวา กรุงเทพมหานคร จำนวน 18 คน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ที่จัดการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร(กอจ.กทม.) เมื่อปี 2558 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง กอจ.กรุงเทพฯ ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้น คู่ความไม่ได้ยื่นฎีกา ทางศาลฎีกาจึงมีหนังสือยืนยันเมื่อ 20 พฤศจิกายนว่า คดีได้ถึงที่สุดแล้ว คือ ให้เพิกถอนการจัดการเลือกตั้งของกอจ.กรุงเทพฯ

คำสั่งของศาลดังกล่าว เป็นการยืนยันการทำงานของ กอจ.กรุงเทพฯ ชุดปัจจุบันว่า มีความโปร่งใสเพียงใด