ไอแบงก์ตั้งอ.อาลี เสือสมิง เป็นที่ปรึกษา

891

ไอแบงก์ ตั้ง”อาจารย์สันติ (อาลี)เสือสมิง เป็นที่ปรึกษาด้านศาสนาคนใหม่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) มีมติแต่งตั้งให้ นายสันติ เสือสมิง เป็นที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
มีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560 เป็นต้นไป