ปัตตานีเดือดร้อนน้ำท่วม นายอำเภอสั่งการติดตามใกล้ชิด

60

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยนายเอกรัฐ ชูหวาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง /ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปะกาฮะรัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง เข้าตรวจสอบระดับน้ำและเส้นทางจราจรในพื้นที่ จุดที่ ๑ บ้านยือโม๊ะ ม.๒ ต.ปะกาฮะรัง จุดที่ ๒ บ้านกอแลบีเละ จุดที่ ๓ ปะกาฮะรัง ม.๑ ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำปัตตานีเข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนทั้งหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสั่งการให้การช่วยเหลือประชาชนโดยติดตั้งเต็นท์และอพยพ คน ยานพาหนะ สัตว์เลี้ยง ขึ้นมาอยู่ในที่ปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้