“ดร.สุรินทร์” มีความสำเร็จมากมายในทางโลก แต่ไม่ทิ้งศาสนา มักพูดเสมอว่า “เป็นเด็กปอเนาะ”

542

นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี กลาาวระหว่างพิธีศพดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนว่า ดร.สุรินทร์ เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในทางโลก มีตำแหน่งมากมาย แต่ท่านก็ไม่ทิ้งศาสนา เวลาไปพูดที่ไหนก็จะอ้างอิงอัลกุรอ่าน และจะพูดเสมอว่า มาจากเด็กปอเนาะ

“ท่านจะรับฟังคนอื่น หลายครั้งที่ได้นำเสนอปัญหาท่านก็รับฟัง อย่างตั้งใจ สิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านได้รับการยอมรับ และถือว่า เป็นบุคคลที่ได้รับการตอบรับในคามสำเร็จในบั้นปลายชีวิต ที่อัลเลาะฮ์จะประทานสวรรค์ให้” อ.ประสาน กล่าว