“ไอแบงก์ ออก 4 ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 5 จังหวัดชายแดนใต้”

209

“ไอแบงก์ ออก 4 ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 5 จังหวัดชายแดนใต้”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออก 4 ผลิตภัณฑ์ สำหรับพี่น้องมุสลิมที่มีรายได้น้อยและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน รวมถึงกลุ่มลูกค้าเดิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ ตลอดจนช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า “ในโอกาสที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางประชุมครม.สัญจรและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นไปตามพันธกิจของธนาคาร จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชายแดนใต้ ธนาคาร จึงได้ออก 4 ผลิตภัณฑ์ ” ได้แก่

สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิม

· วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ราย

· อัตรากำไรไม่เกิน 0.80% ต่อ เดือน

· ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

สินเชื่อพักชำระหนี้ชายแดนใต้

· พักชำระหนี้เงินต้น 1 ปี

· ขยายเวลาสินเชื่อ 1 ปี

สินเชื่อ SMEs ibank ช่วยชายแดนใต้

· สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท /ราย

· อัตรากำไรคงที่ 5 ปี 1.5% ต่อปี

· ระยะเวลาสูงสุด 10 ปี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย แบ่งเป็น

สินเชื่อบ้านชายแดนใต้

· วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/ราย

· อัตรากำไร 3.25% ต่อปี 3 ปี

· ระยะเวลาสูงสุด 35 ปี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

· วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย

· อัตรากำไร 3.00% ต่อปี 3 ปี

· ระยะเวลาสูงสุด 35 ปี

ทั้งนี้สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ibank Call Center ที่โทร 1302 นายวิทัย กล่าวทิ้งท้าย