อ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีม.รามคำแหง 4 สมัย เสียชีวิตแล้ว

559

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 20.10 น. อาจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 4 สมัย 12 ปี ผู้ขยายโอกาสทางการศึกษา สร้างสาขาวิทยบริการภูมิภาค รามคำแหง 23 สาขา ได้เสียชีวิตด้วยอาการสงบ