สำนักจุฬาฯตื่น! จัดแสดงจุดยืน ต้านท่าทีอเมริกาประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงยิว

187

สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด(กอท.) ลงนามโดยพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการกอท. ได้ออกเชิญชวนพี่น้องมุสลิมไทยร่วมกันแสดงพลังและจุดยืน ต่อต้านคำประกาศของสหรัฐอเมริกากรณีให้เยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีการบรรยายของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.อาลี เสือสมิง

รายงานแจ้งว่า นับเป็นครั้งแรกๆ ที่สำนักจุฬาราชมนตรีแสดงจุดจืนในท่าทีทางการเมืองระหว่างประเทศ ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีบทบาทในด้านนี้มากนัก นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี