8 บริษัทรวมหัวไม่จ่ายเพิ่ม 100 เหรียญไปอุมเราะห์ งง! สถานทูต”เก็บค่าอะไร” สูบเงินมุสลิมไทยเพิ่มปีละเกือบ 30 ล้านบาท

1172

ตามที่สถานเอกอัคราชทูตซาอุดิอารเบียประจำประเทศไทย ได้เรียกเก็บเงินมุสลิมไทยที่จะได้เดินทางไปประกอบพิธี”อุมเราะห์” ที่มักกะห์ ประเทศาอุดิอารเบียเพิ่มคนละ 100 เหรียญ หรือประมาณ 3,300 บาทโดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นการจัดเก็บค่าอะไรนั้น ผู้ประกอบการอุมเราะห์รายหนึ่ง เปิดเผยว่า ทางสถานทูตได้เชิญผู้ประกอบการไปทำความเข้าใจให้จ่ายเพิ่ม 100 เหรียญ ซึ่งทางผู้ประกอบการได้แจ้างว่า ขอนำไปพิจารณาก่อน

“การเรียกเก็บเพิ่ม 100 ดอลลาร์ ทางสถานทูตซาอุฯ เรียกเก็บเอง ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลซาอุฯ เป็นค่าอำนวจความสะดวกในการบริหารจัดการ อาทิ การทำวีซ่าซึ่งเป็นหน้าที่ๆต้องทำอยู่แล้ว และการเก็บ 100 ดอลลาร์เก็บเฉพาะในประเทศไทย ประเทศอื่นไม่มีการเก็บ และไม่มีหลักฐานการจัดเก็บ ทางผู้ประกอบการอุมเราะห์ที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย มี 8 บริษัท ได้หารือกันว่า จะขอดื้อแพ่งไม่จ่ายส่วนที่มีการเก็บเพิ่ม แต่ก็ห่วงว่า หากไม่จ่ายจะมีปัญหาการขอวีซ่าให้ผู้เดินทางไปทำอุมเราะห์ที่อาจถูกสถานทูตกลั่นแกล้ง แต่เบื้องต้นตกลงกันว่า จะไม่จ่าย” ผู้ประกอบการรายเดิม กล่าว

ทั้งนี้ ตามสถิติมีคนไทยเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์หรือฮัจย์เล้กประมาณปีละ 8,000 คน ใช้จ่ายเฉลี่ยนคนละ 50,000-60,000 บาท ประมาณ 250-300 ล้านบาท ารเก็บเพิ่ม 100 ดอลลาร์ทำให้มุสลิมไทยต้องจ่ายเพิ่ม ประมาณ 26 ล้านบาท