เครือข่ายคนเทพา เคลื่อนพลหนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินจี้ “ลุงตู่” งัด ม.44 ออกคำสั่ง..

88

เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนับพันคน เคลื่อนพลสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน พร้อมยื่นหนังสือจี้ “ลุงตู่” ให้ใช้ ม.44 ออกคำสั่งเดินหน้า โดยจะขอรอคำตอบจากรัฐบาลภายในเวลา 45 วันวันนี้ (21 ธ.ค.) เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนำโดย นายหลี สาเมาะ อดีตกำนันตำบลปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ทุกตำบลใน อ.เทพา และกลุ่มพลังมวลชนอื่นๆ ได้มีการรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอเทพา โดยแกนนำแต่ละกลุ่ม อาทิ ชมรมผู้นำศาสนาอิสลาม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มชั่งหัวมันและอื่นๆ ได้ขึ้นแสดงตนบนเวที และประกาศเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา โดยได้ออกแถลงการณ์เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ และส่งแถลงการณ์ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านนายอำเภอเทพา เพื่อให้ใช้อำนาจตาม ม.44 สั่งการให้สร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน เพราะเป็นความต้องการของคน อ.เทพา โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีข้อความ ดังนี้ เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ ใน อ.เทพา จ.สงขลา ประกอบด้วย กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 7 ตำบล องค์กรภาคประชาชน ชมรม สมาคม และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ 66 องค์กร มีสมาชิกกว่า 5 หมื่นคน ขอแถลงจุดยืนในการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ในพื้นที่หมู่ 4 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ และประชาชนทั้งประเทศ ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมาที่ กฟผ.เข้ามาพูดคุยถึงโครงการโรงไฟฟ้า ใน ต.ปากบาง อ.เทพา ชาวเทพาได้รับฟังทั้งข้อดี ข้อเสีย และแนวทางแก้ไขผลกระทบต่างๆ ซึ่งเป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า ชาวเทพาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ กฟผ.ในแก้ไขปัญหาข้อวิตกกังวลต่างๆ จนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กำนัน นายก อบต. และเครือข่ายทุกตำบล ได้ประชุมและมีมติร่วมกันอีกครั้งว่า สนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน อ.เทพา จ.สงขลา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO นอกพื้นที่ได้แอบอ้างชื่อคนเทพาไปให้ข้อมูลที่บิดเบือน และไม่ถูกต้องต่อสังคม ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และสับสนว่า คนเทพาเห็นด้วยหรือไม่กับการสร้างโรงไฟฟ้า ดังนั้นในวันนี้ชาว อ.เทพา นับพันคน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 66 องค์กร จึงมารวมพลังเพื่อยืนยันต่อสังคม และเรียกร้องต่อรัฐบาล และทุกภาคส่วน 3 ข้อ ดังนี้ ข้อแรก ขอให้รัฐบาลฟังเสียงชาวเทพาในการตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพราะเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้แล้ว กฟผ. ในฐานะเจ้าของโครงการจะต้องให้คำมั่นเป็นสัญญาประชาคม ในการสนับสนุนการพัฒนาของ อ.เทพา ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องโยกย้าย จะต้องได้รับการดูแล ชดเชย และเยียวยาอย่างเป็นธรรม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งศาสนสถาน มัสยิด กุโบร์ และวัดต่างๆ จะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือน หากจะมีการย้ายโรงเรียนปอเนาะ จะต้องจัดพื้นที่และสถานที่ซึ่งดีกว่าเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกหลานของชาวเทพาจะได้เล่าเรียน ทั้งด้านศาสนา และวิชาการอย่างมีคุณภาพ สืบทอดวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันดีงามของชาวเทพา ข้อที่ 2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มต่างๆ หรือ NGO นอกพื้นที่ เคารพสิทธิของชาวเทพา และยุติการบิดเบือนในการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแก่สังคม เช่น การบอกว่า ชาวประมงออกไปหาปลาไม่กี่ชั่วโมงก็ขายได้เงินเป็นพันๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะคนเทพารู้ดีว่าการทำประมงไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่กล่าวอ้าง จึงขอให้กลุ่มผู้ไม่หวังดี ยุติสร้างความขัดแย้งในพื้นที่ เพราะคนเทพาที่แท้จริงมีความเป็นหนึ่งเดียว คือทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาวเทพา ข้อที่ 3.ขอให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพาโดยเร็ว ภายใน 45 วัน โดยรับฟังเสียงอันแท้จริงของคนเทพา เพราะชาวเทพารอมา 4 ปีแล้ว และเราพร้อมจะเดินหน้าในทุกทาง เพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลต่อไป การแสดงพลังของคนเทพาในวันนี้ เพื่อบอกว่าบ้านของเรา เราดูแลกันเองได้ เราอยากเห็นบ้านเกิดของเรามีการพัฒนาให้ดีขึ้น ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องไปทำมาหากินที่อื่น และจะพัฒนา อ.เทพา เป็นประตูเชื่อมความเจริญไปสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ อ.เทพา ซึ่งมีของดีอยู่มากมาย กลายเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองพัก ที่ไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไป ขอให้เสียงของพวกเราชาว อ.เทพา นับพันคนที่มาชุมนุมในวันนี้ เป็นเสียงที่ดังไปถึงรัฐบาล ดังไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ดังไปถึงคนไทยทั้งประเทศว่า ชาวเทพาต้องการการพัฒนา เราจะเดินหน้าเพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลภายในเวลา 45 วัน และเราจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยอีกต่อไป หลังจากที่มีการเดินรณรงค์ และรวมพลที่ลานวัฒนธรรม พร้อมแสดงเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทพาแล้ว พลังมวลชนทั้งหมดได้แยกย้ายกันกลับ โดยที่ไม่มีเหตุร้ายใดๆ ตลอดเวลาที่มีการรวมพลแสดงพลัง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจาก สภ.เทพา และกำลัง ตชด. รวมทั้ง อส.ของอำเภอเทพา จัดกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย โดยไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น มีเพียงตัวแทนของกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2-3 คน ที่เข้ามาถ่ายภาพของการรวมพลในครั้งนี้.

cr:Azman.Online