หยุดเดินรถ ยะลา-ปาลัส เหตุจากผู้โดยสารน้อย

351

#ชี้แจงให้ทั่วกัน. 21/12/2017
#พี่น้องปัตตานีบ้านเรา 🏠🏡
รถขนส่ง สายยะลา-ปะนาเระ🚍 หรือ ยะลา-ปาลัส
งดการเดินรถอย่างไม่มีกำหนด🚫 เนื่องด้วยผู้โดยสารน้อยลง จึงทำการเดินรถไม่ได้⛔
ต้องรอการสรุปจากทางบริษัทอีกครั้ง ✅
#ปิดฉากรถขนส่งในตำนาน 😪