ทบ.เชิญเบสท์ อรพิมพ์ ปลุกขวัญน้องรด.

203

ทบ.เชิญ”เบสท์ อรพิมพ์” บรรยายให้ “รด.จิตสีขาว” ที่ มทบ.31

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ 31 (ศฝ.นศท.มทบ.31) จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา จัดให้มีกิจกรรมบรรยายธรรมโดยพระครูปิยธรรมคุณากรณ์ (สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๑๐๙) วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมือง จว.นครสวรรค์ (กิจกรรรมสวดมนต์, นั่งสมาธิ และ การอบรมศาสนพิธีเบื้องต้น) และจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี” โดย คุณ อรพิมพ์ รักษาผล โดยมี นศท., รด.จิตอาสา, ผกท., กอ.รมน.นว., ศปป.กอ.รมน.ภาค.3 ชมรมคนรักในหลวง และ กำลังพลของ มทบ.31ร่วมกิจกรรมฯ 800 คน ที่ อาคารเอนกประสงค์ รร.นครสวรรค์

ทั้งนี้ เบสท์ อรพิมพ์ ถือเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะการนำเรื่องราวพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเล่า แต่ล่าสุดเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ จากกรณีการพูดในเชิงทำนองดูถูกภูมิภาคลักษณะเหมารวม จนต้องออกมาขอโทษ ก่อนได้รับวีซ่า ไปตะเวนพูดยังประเทศสหรัฐอเมริกา