มัสยิดอัลฟาลาห์ โดดเด่นเคียงคู่เมืองรถม้า ตั้งแต่ยุคสร้างบ้านแปงเมือง

1561

ช่วงนี้ หลายคนคงขึ้นเหนือ ไปสัมผัสอากาศหนาวทางเหนือ และมองหามัสยิดเพื่อละหมาด ที่ลำปาง มีมัสยิดอัลฟาลาห์ อยู่ในัวเมืองลำปางก่อสร้างมายาวนานเคียงคู่นครลำปางทีเดียว

มัสยิดอัลฟาลาห์ลำปางเป็นมัสยิดหลังแรกของจังหวัด มีประตูมัสยิดตรงกับวัดศรีชุม สะท้อนเห็นการอยู่ร่วมกับพี่น้องมาอย่างยาวนาน ช่วยกันสร้างบ้านแปงเมือง รถม้าลำปางเอกลักษณ์หนึ่งสำคัญ..เป็นอีกหนึ่งที่พี่น้องมุสลิมลำปางร่วมสร้างขึ้น และคิดว่ามีอีกมากมาย
พี่น้องมุสลิมสายตระกูล ณ วงค์จันทร์ เป็นนามสกุลพระราชทานจากเจ้าเมืองลำปาง พร้อมมอบดาบไว้เป็นเกียรติยศแก่วงค์ตระกูลอีกด้วย
เรื่องราวบางส่วน กับคูณูปการของมุสลิมในล้านนา ไม่ว่าจะอยู่ถิ่นฐานใด ก็มักจะมีส่วนร่วมกับผู้นำในเมืองนั้นในการพัฒนาและทะนุบำรุงบ้านเมือง
เชื่อว่ามีเรื่องราวอีกมากมาย ของคนในพื้นที่แห่งนี้ ..หวังให้พี่น้องมุสลิมในลำปางลุกขึ้นมาสืบค้น เรื่องราวในอดีตมาเล่าให้พวกเราได้อ่านกัน การรู้จักตัวตน การรู้จักรากเหง้า ของตนเอง จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ในความเป็นมุสลิม ไม่ว่าอยู่ ณ แห่งหนใด เราคือผู้สร้าง หาใช่ผู้ทำลาย

Cr.ชุมพล ศรีสมบัติ