หนุ่มโซมาเลีย แต่งภรรยามุสลิมจีน 4 คน

1324

ตะลึง! หนุ่มมุสลิมชาวโซมาเลียท่านนี้ ภรรยาทั้งสี่คนป็นมุสลิมชาวจีนทั้งหมด

A Somali brother and his 4 Chinese Wife. We still have brave men in the world

Cr.ประชาชาติอิสลาม🙂