เจ้าชายรัฐเปอร์ลิสเยือนจ.ตรัง ช่วยเด็กกำพร้า-สานสัมพันธ์พี่น้องมุสลิม

485

ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2018ตวนกู ไซยิด ไฟซุดดิน ไซยิด จามาลุลไลล์ มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และพระชายา มีหมายกำหนดการเยือนจังหวัดตรัง ประจำปี ค.ศ.2018 เพื่อสร้างสัมพันธ์ทางไมตรี (มะฮับบะห์)
หมายกำหนดการ
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม

เวลา  11.15 น. เจ้าชายแห่งรัฐเปอร์ลิส พบปะกับพี่น้องมุสลิม พร้อมมอบของบริจาค จาก MAIPs ให้กับพี่น้องที่ยากจน/ขัดสน/เด็กกำพร้า จำนวน 80 คน ทุนละ 1,000 บาท ณ มัสยิดสูยูดลอิสลาม อ.ปะเหลียน
เวลา 14.00 น. มุ่งสู่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2018
เวลา 09.00-11.30 น. สัมมนาทางวิชาการอิสลามเรื่อง อุมมะฮ์ วาฮีดะห์ ณ ห้องประชุมธนา ชั้น 2
(ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย จากอันดามัน 30 คนกอจ.รัฐเปอร์ลิส 80 คน มุสลิมมะฮุอันดามัน 30 คน อิหม่าม จ.ตรัง 100 คน มุสลิมมะฮุตรัง 100 คน รวม 340 คน)

เวลา 10.45 – 12.30 น. เจ้าชายรัฐเปอร์ลิสและพระชายา พบปะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เวลา 11.30 – 12.30 น. พิธีปิดสัมมนา
เวลา 17.00 – 18.30 น. เยี่ยมโรงงานปลากระป๋อง ปุ้มปุ้ย

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018
เวลา 07.00 – 10.00 น.ขบวนจักรยาน รวมตัวที่หน้าสำนักงาน อบต.ควนปริง เยี่ยมเยียนโรงเรียนนุรูลอิงซานมูลนิธิ 15 นาที เยี่ยมเยียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิตรัง 15 นาที เยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านนาป้อ 15 นาที

เวลา 09.00 น. เยี่ยมเยียนโรงพยาบาลศูนย์ตรัง โดยพระชายา พร้อมมอบกระเช้า จำนวน 30 กระเช้า
เวลา 13.00 น. เจ้าชายแห่งรัฐเปอร์ลิส และคณะร่วมงาน “สานสายใยแด่น้องกำพร้า จ.ตรัง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดโดย ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ตรัง (มอบงบสนับสนุนในโครงการจำนวน 3,000 ริงกิต)

หมายเหตุ ทั้งนี้ สื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวการแต่งกายชุดสุภาพ ไม่สวมยีนส์