โอกาสสุดท้ายคนเป็นหนี้ 14-15 มกรา ไอแบงก์ใจดี เปิดให้ไกล่เกลี่ย ไม่ต้องฟ้องร้อง

157

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขอเชิญลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ประสบปัญหาค้างชำระอยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด มาพบปะเจรจากับธนาคาร  ในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี” ณ ศาลแขวงสงขลา ในวันที่ 14-15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร.074-223-807/ 063-902-1149 หรือ Call Center 1302