ชาวท่าทองใหม่ ร่วมใจเตรียมทำขนมจากงานมัสยิดยาเมี๊ยะห์หารายได้การศึกษาเด็ก

621

ขอเชิญร่วมงานการกุศลสู่มัสยิดยาเมี๊ยะอ์ อ.ศ1439
วันที่ 26-28 มกราคม 2561
ณ มัสยิดยาเมี๊ยะอ์ ม.2 ต.ท่าทองใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

#วัตถุประสงค์
#เพื่อหารายได้สบทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด
อย่าลืม!ร่วมดื่มน้ำชาการกุศล #พบกับ
การแสดงความสามารถของเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด

การบรรยายธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การแข่งขันฟุตบอลของผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ครู สอนศาสนา ชุมชนและเทศบาล

ร่วมปั่นจักรยานการกุศลในวันอาทิตย์ ที่ 28/1/61 เวลา 7.00น.(อนามัยท่าทองใหม่)

การจำหน่ายอาหารของดีขี้นชื่อท่าทองใหม่และจำหน่ายเครื่องแต่งกายมุสมีนและมุสลิมะฮ์ หนังสือศาสนา ชุดละหมาด
#หรือร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี #มัสยิดยาเมี๊ยะอ์
เลขที่บัญชี 035-1-01161-7
#ประธานจัดงาน อิหม่ามสมนึก เหมประพันธ์
#อิหม่ามมัสยิดยาเมี๊ยะอ์และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด