พาณิชย์มอบรางวัล DBD Wellness Service Awards, Best Practice ประจำปี 2017 แก่ธุรกิจสปา นวดและดูแลผู้สูงอายุ

258

พาณิชย์มอบรางวัล DBD Wellness Service Awards, Best Practice ประจำปี 2017 และวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

วันที่  26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล DBD Wellness Service Awards, Best Practice ประจำปี 2017 และวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดย นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จำนวน 111 ราย แบ่งเป็นธุรกิจสปา 40 ราย นวดเพื่อสุขภาพ 48 และ ธุรกิจผู้สูงอายุ 23 ราย ประกอบด้วย

 1. ได้วุฒิบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ทั้ง 111 ราย
 2. สถานประกอบการที่ได้คะแนนรวมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับรางวัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Wellness Service Award) จำนวน  32 ราย รายชื่อดังนี้

               ธุรกิจสปา

 1. Masumi Spa จังหวัดเชียงใหม่
 2. ชีวา สปา จังหวัดเชียงใหม่
 3. เต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปา แอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 4. บรรณดาราสปา กรุงเทพมหานคร
 5. บาหลี สปา กรุงเทพมหานคร
 6. บุษบากรสปา จังหวัดกระบี่
 7. รีเฟรช สปา @24 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 8. ศิรา สปา (บริษัท สบายไทย จำกัด) จังหวัดเชียงใหม่
 9. เฮลท์ ล้านนา สปา จังหวัดเชียงใหม่

               ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ

 1. เจ้าพระยาเวทนวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
 2. ภูริตา รังสิตนครนายก                 จังหวัดปทุมธานี
 3. ภูริตา เทสโก้โลตัส รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 4. ภูริตา เทสโก้โลตัส ลำลูกกา คลอง 2 จังหวัดปทุมธานี
 5. ภูริตา เทสโก้โลตัส ลำลูกกา คลอง 4 จังหวัดปทุมธานี
 6. ภูริตา บิ๊กซี ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 7. ภูริตา ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี
 8. ลีลานวดไท ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
 9. ลีลานวดไท พระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
 10. ลีลานวดไท ราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่
 11. ลีลานวดไท ราชภาคินัย จังหวัดเชียงใหม่
 12. ลีลานวดไท ราชวิถี จังหวัดเชียงใหม่
 13. ลีลานวดไท จังหวัดเชียงใหม่
 14. เลมอนกลาส กรุงเทพมหานคร
 15. เลอเบสท์ นวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

 1. บจก.บ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร์ กรุงเทพมหานคร
 2. บริษัท วาสนาดูแลผู้สูงอายุ จำกัด จังหวัดชลบุรี
 3. บ้านธาราวดีเนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดปราจีนบุรี
 4. บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮม กรุงเทพมหานคร
 5. มาสเตอร์ซีเนียร์โฮม กรุงเทพมหานคร
 6. ศูนย์ผู้สูงอายุเอเชียเนิร์สซิ่งโฮม กรุงเทพมหานคร
 7. หจก.ลิฟวิ่งแคร์กรุ๊ป กรุงเทพมหานคร
 8. Bangkok Rehabilitation Center กรุงเทพมหานคร
 9. ในจำนวนนี้มีผู้รับคัดเลือกเป็น Best Practice ทั้งสิ้น 15 ราย ได้แก่

               ธุรกิจสปา

 1. เฮลท์ ล้านนา สปา จังหวัดเชียงใหม่
 2. ศิรา สปา (บริษัท สบายไทย จำกัด) จังหวัดเชียงใหม่
 3. ชีวา สปา จังหวัดเชียงใหม่
 4. เต๋าการ์เด้น เฮลธ์สปา แอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 5. รีเฟรช สปา @24 กรุงเทพมหานคร

    ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ

 1. ลีลานวดไท จังหวัดเชียงใหม่
 2. เลอเบสท์ นวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่
 3. เจ้าพระยาเวทนวดเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
 4. ภูริตา รังสิตนครนายก                  กรุงเทพมหานคร
 5. เลมอนกลาส กรุงเทพมหานคร

               ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

 1. บ้านธาราวดีเนอร์สซิ่งโฮม จังหวัดปราจีนบุรี
 2. บริษัท วาสนาดูแลผู้สูงอายุ จำกัด จังหวัดชลบุรี
 3. บจก.บ้านทิพย์รดาเอลเดอรี่แคร์ กรุงเทพมหานคร
 4. มาสเตอร์ซีเนียร์โฮม กรุงเทพมหานคร
 5. ศูนย์ผู้สูงอายุเอเชียเนิร์สซิ่งโฮม กรุงเทพมหานคร